Historie firmy IBASE, spol. s r.o.

IBASE, spol. s r.o. se zabývá činnostmi, které patří do oblasti telekomunikací. Byla založena v r. 1996.

Provádíme výstavbu telekomunikačních rozvodů, společných televizních antén, rekonstrukci a výstavbu elektrorozvodů. Od 1. 6. 1998 bylo vytvořeno samostatné servisní středisko jako reakce potřeb majitelů objektů provozujících STA a velkých provozovatelů kabelové televize. Servisní středisko provádí servis společných televizních antén, servis pro kabelové televize. Je schopno ve velmi krátkém čase řešit různé servisní zásahy dle požadavků zákazníka i vzniklé problémy při výstavbě. Služby jsou zajištěny i ve svátcích, So i Ne. V posledních letech narostly objemy prací při montážích a dodávkách celých systémů a rozvodů pro RD jak pro příjem pozemního signálu tak satelitního.

Ze všech kritérií při provádění prací klademe největší důraz na kvalitu odváděné práce. Samozřejmostí na odvedenou práci je poskytování smluvní záruky

Další z činností je výstavba telekomunikačních rozvodů zejména STA a sítí pro kabelovou televizi. Tuto výstavbu provádíme pro všechny větší subjekty vlastnící kabelové sítě v naší republice, včetně projekce, nutného inženýringu před i v průběhu výstavby, dodávky materiálu a v mnohých případech včetně kompletního nasmlouvání zákazníků dle požadavků objednatele. Máme velmi dobré znalosti v celkové problematice výstavby, provozu a servisu STA a sítí kabelových televizí. Smluvně provádíme servis STA na cca 15 000 bytů. Do dnešního dne jsme v TKR pro kabelovou televizi provedli výstavbu a zapojení cca 35 000 bytů.

Vedoucí pracovníci pracují v oblasti telekomunikací od roku 1993. Mechanizace a vozový park firmy je na úrovni, která umožňuje zvládat zakázky v požadovaném čase a kvalitě.

V roce 2002 jsme spolupracovali při výstavbě první sítě Wifi, zřizované za účelem přenosu multimediálních dat.

V roce 2005 byla na podporu naší činnosti otevřena prodejna se satelitní technikou, abychom zdokonalili komfort pro naše klienty při výběru zařízení pro příjem a zpracování televizního signálu.

V roce 2005 se společnost stala součástí sdružení pod obchodním názvem Moravanet. Společnost Moravanet pod vedením společnosti Aqua a.s.je regionální poskytovatel kabelové televize, internetu a dalších služeb veřejné sítě komunikací působící v regionu Zábřešska a Šumperka od roku 1998. Projekt Moravanetu zahrnuje vybudování a provoz optické infrastruktury FTTB v Šumperku a okolí, Zábřehu na Moravě s využitím nejmodernější technologie přístupu k širokopásmovým službám.

V roce 2008 se přenesla značná část objemu prací do servisu a výstavby rozvodů pro přenos a šíření signálu DVB-T. Služby využívají nejen jednotlivý uživatelé, ale zejména majitelé domů, družstva, hotely, průmyslové komplexy. Práce souvisí s „globální „ digitalizací.