Sídlo a fakturační adresa: IBASE, spol. s r.o.

IČO: 61060691 DIČ: CZ61060691 se sídlem v Praze 10, Mukařovská 1569/25, PSČ: 100 00
Bankovní spojení: 19-9125100217, kód banky: 0100
zastoupený Karlem Jeřábkem, jednatelem společnosti

Kontakty : fax - 281911294
e-mail - jerabek@ibase.cz
Jeřábek Karel - +420 603466370
Jirsík Jan - +420 603466368

Za Ibase spol. s r.o. Jeřábek Karel